İrəli Plitənin Kompaktatoru

Theirəli plitə sıxıcıməhsuldarlığı və çevikliyi yaxşılaşdıra bilər.Xüsusi struktur dizaynı onu idarə etməyi və çatdırmağı asanlaşdırır. 13,5 kn ilə 77 kqHonda Plitə Kompaktatoru.13,5 kn mərkəzdənqaçma qüvvəsi ilə 77KGS Plitə sıxıcı.

Ən çox satılan tamping avadanlığımız kimi, yüngül çəkisi, böyük vibrasiya qüvvəsi ilə, həmçinin asfalt yol və səkilərin döşənməsində işləmək üçün su çəni və rezin döşək ilə. Daxildir: C-60, C-77, C-80/C- 90/C-100/C-120. Kompaktatorun digər istifadələri yol, bina və körpü tikinti sahələrindədir.Orada, Dizel plitə sıxıcıbünövrələri və dolguları yığcamlaşdırmaq üçün istifadə olunur.Asfaltlar, torpaqlar, qumlar, çınqıllar və qarışıq torpaqlar kimi boş hissəcikləri olan yerləri sıxışdıra bilir.